ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นหูกวาง

ชื่อท้องถิ่น:ต้นหูกวาง
ชื่อสามัญ:Indian almond Singapore Almond. Umbella Tree.
ชื่อวิทยาศาสตร์:Terminalia catappa L.
ชื่อวงศ์:COMBRETACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:
ต้น : ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 10 - 35 เมตร เปลือกเรียบ เรือนยอดแผ่กว้างในแนวกว้าง
ใบ : ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ และออกดอกแน่นที่ปลายกิ่ง เนื้อใบหนา
ดอก : ดอกช่อออกตามง่ามใบ ดอกเล็กสีขาว ช่อดอกยาว 8-12 เซนติเมตร กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกัน
ผล : ผลสีแดง เหลือง หรือเขียว รูปรีค่อนข้างแบน ทางด้านข้างยาว 3 - 7 เซนติเมตร ผลมีเส้นใบ
เมล็ด : -
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด โดยนำไปฝังในดิน
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ใช้เปลือกต้น ซึ่งมีรสฝาดสมาน แก้ท้องเสีย บิด ผลเป็นยาถ่าย ใบขับเหงื่อ น้ำมันที่บีบได้จาก เมล็ดใช้รักษาโรคเรื้อน
แหล่งที่พบ:ต.วันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.google.com
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:กรวุฒิ เอี่ยวรุ่งโรจน์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:39:43 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:6499 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด